Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07873: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og alder (prosent) 1989 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989 , 1993 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Får sjelden eller aldri støtte og hjelp i ditt arbeid fra nærmeste sjef, ansatt , Får sjelden eller aldri støtte og hjelp i ditt arbeid fra arbeidskolleger, ansatt , Får sjelden eller aldri tilbakemelding fra overordnede på hvordan man utfører jobben, ansatte ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

type problem

Opplever ofte eller av og til dårlig forhold mellom ansatte og kunder/klienter/elever, ansatte

Spørsmålene variabelen er basert på er endret i 2013. Tidligere ble spørsmålet bare stilt til ansatte som har kontakt med kunder, klienter, passasjerer, skoleelever i sitt arbeid. I 2013 er ble spørsmålet stilt til alle ansatte, samt at spørsmålet om hyppighet er noe endret. Se skjema i dokumentasjonsrapporter.

år

2016

Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.