Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

07873: Psykososialt arbeidsmiljø. Hjelp og tilbakemelding, samarbeid, verdsetting, vold og trakassering, etter kjønn og alder (prosent) 1989 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type problem Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Kristin Egge-Hoveid, Statistisk sentralbyrå
+47 93 42 62 80
keg@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer (prosent):
prosent
Referansetid
Sysselsatte personer (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

type problem
Opplever ofte eller av og til dårlig forhold mellom ansatte og kunder/klienter/elever, ansatte
Spørsmålene variabelen er basert på er endret i 2013. Tidligere ble spørsmålet bare stilt til ansatte som har kontakt med kunder, klienter, passasjerer, skoleelever i sitt arbeid. I 2013 er ble spørsmålet stilt til alle ansatte, samt at spørsmålet om hyppighet er noe endret. Se skjema i dokumentasjonsrapporter.
år
2016
Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken