Offentlige foretak, regnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07864: Regnskapsstatistikk. Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskapet (mill. kr) 2007 - 2022

Francis Kwamena Acquah, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 662
14.12.2023 08:00
Driftsinntekter:
mill. kr
Salgsinntekter:
mill. kr
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg:
mill. kr
Offentlige tilskudd:
mill. kr
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt:
mill. kr
Gevinst ved avgang anleggsmidler:
mill. kr
Annen driftsrelatert inntekt:
mill. kr
Driftskostnader:
mill. kr
Varekostnader:
mill. kr
Lønnskostnader:
mill. kr
Av- og nedskrivninger:
mill. kr
Øvrige driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultat:
mill. kr
Finansinntekter:
mill. kr
Finanskostnader:
mill. kr
Resultat før skattekostnad:
mill. kr
Skattekostnad:
mill. kr
Resultat:
mill. kr
Ekstraordinær inntekt:
mill. kr
Ekstraordinær kostnad:
mill. kr
Årsresultat:
mill. kr
Driftsinntekter:
31.12.
Salgsinntekter:
31.12.
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg:
31.12.
Offentlige tilskudd:
31.12.
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt:
31.12.
Gevinst ved avgang anleggsmidler:
31.12.
Annen driftsrelatert inntekt:
31.12.
Driftskostnader:
31.12.
Varekostnader:
31.12.
Lønnskostnader:
31.12.
Av- og nedskrivninger:
31.12.
Øvrige driftskostnader:
31.12.
Driftsresultat:
31.12.
Finansinntekter:
31.12.
Finanskostnader:
31.12.
Resultat før skattekostnad:
31.12.
Skattekostnad:
31.12.
Resultat:
31.12.
Ekstraordinær inntekt:
31.12.
Ekstraordinær kostnad:
31.12.
Årsresultat:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter , Salgsinntekter , Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A_U Alle næringer , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Resultat- og balanseregnskapet for kommunalt eide foretak inkl. ikke kommunale særbedrifter.