Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07862: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og næring (prosent) (avslutta serie) 1996 - 2006

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen som skyldes jobb , Smerter i nedre del av ryggen som skyldes jobb , Smerter i armer, handledd eller hender som skyldes jobb ,

Valgt 0 av totalt 25

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Primærnæring , Bergverk, kraft, annet ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 2006 var utvalget i undersøkelsen for lite til å fordele yrkes- og næringsgrupper etter kjønn . I årene før gis derfor bare tall for begge kjønn samlet.

type helseproblem

Føler seg psykisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, ukentlig

Spørsmålet variabelen er basert på er endret to ganger, først i 2006, og senere i 2009. Se skjema i dokumentasjonsrapporter.