Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07861: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og yrke (prosent) (avslutta serie) 2000 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen som skyldes jobb , Smerter i nedre del av ryggen som skyldes jobb , Smerter i armer, handledd eller hender som skyldes jobb ,

Valgt 0 av totalt 25

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Pedagogisk arbeid , Sykepleie ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 2006 var utvalget i undersøkelsen for lite til å fordele yrkes- og næringsgrupper etter kjønn . I årene før gis derfor bare tall for begge kjønn samlet. Denne tabellen ble avsluttet i 2009. Fra og med 2013 er det brukt en ny yrkesinndeling i tabellene, basert på STYRK-08. Se tabellene 10478 og 10479.

type helseproblem

Føler seg psykisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, ukentlig

Spørsmålet variabelen er basert på er endret to ganger, først i 2006, og senere i 2009. Se skjema i dokumentasjonsrapporter.