Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07859: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og alder (prosent) 1989 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989 , 1993 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen som skyldes jobb , Smerter i nedre del av ryggen som skyldes jobb , Smerter i armer, handledd eller hender som skyldes jobb ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

type helseproblem

Føler seg psykisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, ukentlig

Spørsmålet variabelen er basert på er endret to ganger, først i 2006, og senere i 2009. Se skjema i dokumentasjonsrapporter.

år

2016

Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.