Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

07859: Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær for sysselsatte, etter kjønn og alder (prosent) 1989 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type helseproblem Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Kristin Egge-Hoveid, Statistisk sentralbyrå
+47 93 42 62 80
keg@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer (prosent):
prosent
Referansetid
Sysselsatte personer (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

type helseproblem
Føler seg psykisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, ukentlig
Spørsmålet variabelen er basert på er endret to ganger, først i 2006, og senere i 2009. Se skjema i dokumentasjonsrapporter.
år
2016
Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken