Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07804: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter virksomhetsstørrelse (prosent) 1993 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1996 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeider så hardt at du puster raskere mesteparten av tiden , Sitter på huk/står på kne mesteparten av tiden , Står eller går mesteparten av tiden ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

år

2009

På grunn av filterfeil i skjema er publisert tall for 2009 trukket tilbake for koden 'Arbeidende sittende, mesteparten av tiden'.

2016

Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.