07772: Beregnet årslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter næringshovedgruppe (SN2007) (avslutta serie) 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.03.2010
Kontakt
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Aud Tønder, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5181
aat@ssb.no

Måleenhet
Årslønn (kr):
kr
Årlig endring (prosent):
prosent
Referansetid
Årslønn (kr):
01.10
Årlig endring (prosent):
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i årslønn. Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken