Til toppen

07772: Beregnet årslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter næringshovedgruppe (SN2007) (avslutta serie) 2009

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i årslønn. Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken