Inntekter, personlig næringsdrivende

07763: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art (avslutta serie) 2008 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

hovedinntektens art

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.12.2013
Kontakt
Eli Sandberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5212
els@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter (kr):
kr
Salgsinntekter (kr):
kr
Leieinntekter (kr):
kr
Driftskostnader (kr):
kr
Varekostnader (kr):
kr
Lønnskostnader (kr):
kr
Kontorkostnader (kr):
kr
Leie maskiner, inventar og transport (kr):
kr
Bilkostnader (kr):
kr
Reparasjon og vedlikehold (kr):
kr
Av- og nedskrivninger (kr):
kr
Driftsresultat (kr):
kr
Antall enkeltpersonforetak:
personer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken