Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07758: Skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag og utbytte for personer bosatt i Norge, etter størrelse på mottatt utbytte 2007 - 2020

Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
Richard Solem, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 07
22.12.2022 08:00
Antall personer:
personer
Skjermingsfradrag fremført fra tidligere år (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsgrunnlag (mill. kr):
mill. kr
Årets beregnede skjermingsfradrag (mill. kr):
mill. kr
Mottatt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsfradrag benyttet til å redusere skattepliktig utbytte (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig utbytte (mill. kr):
mill. kr
Ubenyttet skjermingsfradrag som fremføres (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsfradrag som kan benyttes til å redusere gevinst (mill. kr):
mill. kr
Antall personer:
31.12.
Skjermingsfradrag fremført fra tidligere år (mill. kr):
31.12.
Skjermingsgrunnlag (mill. kr):
31.12.
Årets beregnede skjermingsfradrag (mill. kr):
31.12.
Mottatt utbytte (mill. kr):
31.12.
Skjermingsfradrag benyttet til å redusere skattepliktig utbytte (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig utbytte (mill. kr):
31.12.
Ubenyttet skjermingsfradrag som fremføres (mill. kr):
31.12.
Skjermingsfradrag som kan benyttes til å redusere gevinst (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall personer , Skjermingsfradrag fremført fra tidligere år (mill. kr) , Skjermingsgrunnlag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottatt utbytte i alt , Mottatt utbytte 0 , Mottatt utbytte 1 - 49 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen omfatter ikke utbytter til Aksjesparekonto (ASK) fra 2017.