Aksjer og kapitalutdelinger

07758: Skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag og utbytte for personer bosatt i Norge, etter størrelse på mottatt utbytte 2007 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

mottatt utbytte Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.03.2018
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Antall personer:
personer
Skjermingsfradrag fremført fra tidligere år (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsgrunnlag (mill. kr):
mill. kr
Årets beregnede skjermingsfradrag (mill. kr):
mill. kr
Mottatt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsfradrag benyttet til å redusere skattepliktig utbytte (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig utbytte (mill. kr):
mill. kr
Ubenyttet skjermingsfradrag som fremføres (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsfradrag som kan benyttes til å redusere gevinst (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall personer:
31.12.
Skjermingsfradrag fremført fra tidligere år (mill. kr):
31.12.
Skjermingsgrunnlag (mill. kr):
31.12.
Årets beregnede skjermingsfradrag (mill. kr):
31.12.
Mottatt utbytte (mill. kr):
31.12.
Skjermingsfradrag benyttet til å redusere skattepliktig utbytte (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig utbytte (mill. kr):
31.12.
Ubenyttet skjermingsfradrag som fremføres (mill. kr):
31.12.
Skjermingsfradrag som kan benyttes til å redusere gevinst (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Skjermingsfradrag fremført fra tidligere år og skjermingsfradrag som kan benyttes til å redusere gevinst er rettet for inntektsåret 2008.

Brukerveiledning for statistikkbanken