Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07758: Skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag og utbytte for personer bosatt i Norge, etter størrelse på mottatt utbytte 2007 - 2022

Richard Solem, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 07
Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
23.01.2024 08:00
Antall personer:
personer
Skjermingsfradrag fremført fra tidligere år (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsgrunnlag (mill. kr):
mill. kr
Årets beregnede skjermingsfradrag (mill. kr):
mill. kr
Mottatt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsfradrag benyttet til å redusere skattepliktig utbytte (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig utbytte (mill. kr):
mill. kr
Ubenyttet skjermingsfradrag som fremføres (mill. kr):
mill. kr
Skjermingsfradrag som kan benyttes til å redusere gevinst (mill. kr):
mill. kr
Antall personer:
31.12.
Skjermingsfradrag fremført fra tidligere år (mill. kr):
31.12.
Skjermingsgrunnlag (mill. kr):
31.12.
Årets beregnede skjermingsfradrag (mill. kr):
31.12.
Mottatt utbytte (mill. kr):
31.12.
Skjermingsfradrag benyttet til å redusere skattepliktig utbytte (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig utbytte (mill. kr):
31.12.
Ubenyttet skjermingsfradrag som fremføres (mill. kr):
31.12.
Skjermingsfradrag som kan benyttes til å redusere gevinst (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall personer , Skjermingsfradrag fremført fra tidligere år (mill. kr) , Skjermingsgrunnlag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottatt utbytte i alt , Mottatt utbytte 0 , Mottatt utbytte 1 - 49 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen omfatter ikke utbytter og skjermingsgrunnlag knyttet til Aksjesparekonto (ASK) fra 2017.