Lønn

Til toppen

07729: Beregnet årslønn for heltidsansatte i hotell og restaurant, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000