07683: Samisk statistikk. Samisk språk i grunnskolen. Utvalgte områder 2007 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

område

Totalt 6 Valgte

Søk

elever med samisk opplæringsform Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Elever med samisk språk i grunnskolen:
personer
Referansetid
Elever med samisk språk i grunnskolen:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2) Samisk som andrespråk 2 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-7 etter samisk lærerplan. 3) Samisk som andrespråk 3 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-4 etter samisk lærerplan.
område
Forvaltningsområde
Med forvaltningsområdet menes forvaltingsområdet for samisk språk, fastsatt i henhold til § 3.1 i lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). I forvaltningsområdet gjelder særskilte regler for bruk av samisk språk. Området består per 1. oktober 2009 av kommunene Tysfjord, Kåfjord, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana, Nesseby, Lavangen og Snåsa. I disse kommunene skal også elevene ha opplæring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk. Elever innenfor forvaltningsområdet ligger også under de enkelte fylker i tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken