Til toppen

07637: Beregnet årslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2009

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 10-33 Industri , 10-12 Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri , 13-15 Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i årslønn. Føreløpige tall for 2007. Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken