Til toppen

07630: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling (avslutta serie) 2008 - 2009

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

næring / stilling


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken