Skatt for selskaper

Til toppen

07609: Inntekt, utlignede skatter og skattefradrag for landbasert virksomhet (mill. kr) 2007 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra årstall 2019 er ikke selskaper som betaler finansskatt inkludert i tabellen for landbaserte selskaper.

statistikkvariabel

Inntektsskatt

Inntektsskatt inneholder beregnet skatt på positiv alminnelig inntekt (Fellesskatt) og beregnet skatt på korreksjonsinntekt.

Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU

Til og med 2007 inneholder beløpet kun forsknings- og utviklingsfradrag.