Skatt for selskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07609: Inntekt, utlignede skatter og skattefradrag for landbasert virksomhet (mill. kr) 2007 - 2021

Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
Susanna Børdal, Statistisk sentralbyrå
+47 99 08 44 39
19.12.2022 08:00
Sum utlignet skatt:
mill. kr
Skattbar inntekt:
mill. kr
Inntektsskatt:
mill. kr
Formuesskatt:
mill. kr
Fradrag for naturressurskatt:
mill. kr
Godtgjørelsesfradrag:
mill. kr
Kreditfradrag:
mill. kr
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU:
mill. kr
Utbetalt skatteverdi av underskudd:
mill. kr
Sum utlignet skatt:
31.12
Skattbar inntekt:
31.12
Inntektsskatt:
31.12
Formuesskatt:
31.12
Fradrag for naturressurskatt:
31.12
Godtgjørelsesfradrag:
31.12
Kreditfradrag:
31.12
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU:
31.12
Utbetalt skatteverdi av underskudd:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum utlignet skatt , Skattbar inntekt , Inntektsskatt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra årstall 2019 er ikke selskaper som betaler finansskatt inkludert i tabellen for landbaserte selskaper. Tall for 2017, 2018 og 2020 ble rettet 20.05.2022.

statistikkvariabel

Inntektsskatt

Inntektsskatt inneholder beregnet skatt på positiv alminnelig inntekt (Fellesskatt) og beregnet skatt på korreksjonsinntekt.

Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU

Til og med 2007 inneholder beløpet kun forsknings- og utviklingsfradrag.