Skatt for selskaper

Til toppen

07603: Alle selskaper. Skattegrunnlag, skatter og skattefradrag, etter næring (SN2007) 2007 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall aksjeselskaper , Antall i skatteposisjon (selskaper) , Andel i skatteposisjon (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A_U Alle næringer , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fordeling etter selskapenes hovednæring i henhold til Standard for næringsgruppering SN2007.

statistikkvariabel

Andre skatter (mill. kr)

Består av skatt for sokkelvirksomhet, tonnasjeskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt, og finansskatt på lønn.

Fradrag i skatt (mill. kr)

Godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag, utbetalt skatteverdi av letekostnader og tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for fou