Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07508: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) 1997K1 - 2023K4

Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 99 73 45 83
16.02.2024 08:00
Resultatregnskap:
mill. kr
Resultatregnskap:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valgt 1 av totalt 108

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Premieinntekter , ¬ Opptjente bruttopremier , ¬¬ Forfalt bruttopremie ,

Valgt 0 av totalt 37

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikkbanktabell 07508 rettet på 26.august 2022

kvartal

2016K1

'Premierabatter og andre gevinstavtaler': Opphørt fra og med 1. kv. 2016.
'Endring i sikkerhetsavsetning mv.': Opphørt fra og med 1. kv. 2016. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.