Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen

07508: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) 1997K4 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K4 , 1998K1 , 1998K2 ,

Valgt 1 av totalt 95

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Premieinntekter , ¬ Forfalt bruttopremie , ¬ Avgitte gjenforsikringspremier ,

Valgt 0 av totalt 33

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

kvartal

2016K1

'Premierabatter og andre gevinstavtaler': Opphørt fra og med 1. kv. 2016.
'Endring i sikkerhetsavsetning mv.': Opphørt fra og med 1. kv. 2016. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.