Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

07507: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) 1997K4 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

finansobjekt Velg minst en verdi

Totalt 49 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 90 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.05.2020
Kontakt
Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
kjh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Balanse:
mill. kr
Referansetid
Balanse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

kvartal
2016K1
'Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler': Opphørt fra og med 1. kv. 2016
'Sikkerhetsavsetning mv.': Opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført
'Andre tekniske avsetninger': Opphørt fra og med 1. kv. 2016

Brukerveiledning for statistikkbanken