Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen
07507: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) 1997K4 - 2020K2
Sist endret
19.08.2020
Kontakt
Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
kjh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Balanse:
mill. kr
Referansetid
Balanse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
finansobjekt
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 91 Valgte 1

finansobjekt
Må velges *

Totalt 49 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

kvartal
2016K1
'Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler': Opphørt fra og med 1. kv. 2016
'Sikkerhetsavsetning mv.': Opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført
'Andre tekniske avsetninger': Opphørt fra og med 1. kv. 2016

Brukerveiledning for statistikkbanken