Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

07506: Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) 1997K4 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

resultatpost Velg minst en verdi

Totalt 47 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 88 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.11.2019
Kontakt
Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
kjh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Resultatregnskap:
mill. kr
Referansetid
Resultatregnskap:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

resultatpost
¬ Øvrige avsetninger
Opphørt
¬ Øvrige avsetninger
Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført

Brukerveiledning for statistikkbanken