Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen

07506: Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) 1997K4 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K4 , 1998K1 , 1998K2 ,

Valgt 1 av totalt 95

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Premieinntekter , ¬ Forfalte premier, brutto , ¬ Avgitte gjenforsikringspremier ,

Valgt 0 av totalt 47

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

resultatpost

¬ Øvrige avsetninger

Opphørt

¬ Øvrige avsetninger

Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført