Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

07505: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) 1997K4 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

finansobjekt Velg minst en verdi

Totalt 52 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 88 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.11.2019
Kontakt
Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
kjh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Balanse:
mill. kr
Referansetid
Balanse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

finansobjekt
¬ Premiereserve for egen regning
1. kv. 2016: Supplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
¬ Erstatningsavsetning for egen regning
Opphørt

Brukerveiledning for statistikkbanken