Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen

07505: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) 1997K4 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K4 , 1998K1 , 1998K2 ,

Valgt 1 av totalt 95

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Immaterielle eiendeler , Varige driftsmidler , ¬ Bygninger og annen fast eiendom ,

Valgt 0 av totalt 52

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

finansobjekt

¬ Premiereserve for egen regning

1. kv. 2016: Supplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført

¬ Erstatningsavsetning for egen regning

Opphørt