Til toppen

07494: Pensjonskasser. Resultatregnskap (mill. kr) 2002 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 18

resultatpost

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Premieinntekter , ¬ Forfalte premier, brutto , ¬ Avgitte gjenforsikringspremier ,

Valgt 0 av totalt 45

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken