Til toppen

07468: Utrekna årslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2009

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for næringsgruppering. Tala for 2009 er førebelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken