Til toppen

07460: Beregnet årslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom (avslutta serie) 2009

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for siste år er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken