Til toppen

07450: Beregnet årslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2009

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 69-75 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting , 69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting , 71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2012 er det inkludert utdanningskoder fra spørreundersøkelsen om utdanningsnivå blant innvandrere.

Brukerveiledning for statistikkbanken