07450: Beregnet årslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.12.2009
Kontakt
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Kim Are Rønhovde, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5621
hov@ssb.no

Måleenhet
Årslønn (kr):
kr
Årlig ensdring (prosent):
prosent
Referansetid
Årslønn (kr):
01.09
Årlig ensdring (prosent):
01.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2012 er det inkludert utdanningskoder fra spørreundersøkelsen om utdanningsnivå blant innvandrere.

Brukerveiledning for statistikkbanken