Omsetning i varehandel

Til toppen
07446: Volumindeks for engroshandel (2015=100) 2008K1 - 2020K2
Sist endret
02.09.2020
Kontakt
Caroline Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 431
cam@ssb.no

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Volumindeks:
indeks
Basisperiode
Volumindeks:
2015=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 50 Valgte 1


Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken