Omsetning i varehandel

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07446: Volumindeks for engroshandel, etter næring (SN2007) (2015=100) (avslutta serie) 2008K1 - 2020K4

Caroline Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 920 85 758
Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
01.03.2022 08:00
Volumindeks:
indeks
Volumindeks:
2015=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 52

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
4. kvartal 2020 er siste statistikkperiode for den kvartalsvise tabellen 07446 Volumindeks for engroshandel. Etter dette vil ikke tabellen oppdateres med nye statistikkperioder. Allerede publiserte tall justeres frem til endelige omsetningstall for hele 2020 foreligger. Siste oppdatering skjer i mars 2022. Nye månedlige indikatorer for næring 46 publiseres under Varehandelsindeksen.