Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

07439: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2015 hentes sysselsettingstallene fra A-ordningen, noe som gjør tallene ikke er helt sammenlignbare med tidligere årganger.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.