Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07439: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
13.11.2018
Kontakt
Ellen Stafne Western, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 400
esw@ssb.no

Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 393
rmn@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2015 hentes sysselsettingstallene fra A-ordningen, noe som gjør tallene ikke er helt sammenlignbare med tidligere årganger.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.

Brukerveiledning for statistikkbanken