Næringenes økonomiske utvikling

07437: Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.11.2018
Kontakt
Natalia Naberezhneva, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 397
nva@ssb.no

Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 393
rmn@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2015 hentes sysselsettingstallene fra A-ordningen, noe som gjør tallene ikke er helt sammenlignbare med tidligere årganger.
Gjennomsnittlig antall over året Merverdiavgift er ikke inkludert Unntatt 49.5 Rørtransport Unntatt 52.215 Tjenester knyttet til rørtransport
statistikkvariabel
Sysselsatte (personer)
Gjennomsnittlig antall personer over året.
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke med.

Brukerveiledning for statistikkbanken