Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07437: Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
13.11.2018
Kontakt
Natalia Naberezhneva, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 397
nva@ssb.no

Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 393
rmn@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2015 hentes sysselsettingstallene fra A-ordningen, noe som gjør tallene ikke er helt sammenlignbare med tidligere årganger.
Gjennomsnittlig antall over året Merverdiavgift er ikke inkludert Unntatt 49.5 Rørtransport Unntatt 52.215 Tjenester knyttet til rørtransport
statistikkvariabel
Sysselsatte (personer)
Gjennomsnittlig antall personer over året.
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke med.

Brukerveiledning for statistikkbanken