Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

07437: Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2015 hentes sysselsettingstallene fra A-ordningen, noe som gjør tallene ikke er helt sammenlignbare med tidligere årganger. Gjennomsnittlig antall over året Merverdiavgift er ikke inkludert Unntatt 49.5 Rørtransport Unntatt 52.215 Tjenester knyttet til rørtransport

statistikkvariabel

Sysselsatte (personer)

Gjennomsnittlig antall personer over året.

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke med.

Brukerveiledning for statistikkbanken