Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07437: Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017

Natalia Naberezhneva, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 397
Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 393
13.11.2018 08:00
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2015 hentes sysselsettingstallene fra A-ordningen, noe som gjør tallene ikke er helt sammenlignbare med tidligere årganger. Gjennomsnittlig antall over året Merverdiavgift er ikke inkludert Unntatt 49.5 Rørtransport Unntatt 52.215 Tjenester knyttet til rørtransport

statistikkvariabel

Sysselsatte (personer)

Gjennomsnittlig antall personer over året.

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke med.