Spesialisthelsetjenesten

07433: Spesialisthelsetjenesten. Balanse, etter kontogrupper og helseforetak (mill. kr) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

kontogruppe Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.11.2019
Kontakt
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Ingrid Myrset Hatlebakk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
mhi@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser:
mill. kr
Referansetid
Løpende priser:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for Helse Sør Øst RHF inkluderer ikke Sykehuspartner (2008 - 2012). Tall for Helse Midt-Norge RHF inkluderer ikke Helse Midt-Norge IT og Helsebygg (2012 - 2013). Tall for Helse Vest IKT AS ble rettet 8. juli 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken