Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen

07389: StatRes. Opphaldsdagar i fosterheimar og institusjonar, etter eigarforhold (avslutta serie) 2004 - 2012

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
type tiltak
eigarforhold

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 9

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Regionane i alt , Region nord ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

type tiltak


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

eigarforhold


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For 2011 er tallene for Region Aust, Sør og Nord rettet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken