Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

07389: StatRes. Opphaldsdagar i fosterheimar og institusjonar, etter eigarforhold (avslutta serie) 2004 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 9 Valgte

Søk

type tiltak

Totalt 2 Valgte

Søk

eigarforhold

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.09.2013
Kontakt
John Åge Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 410 82 995
ohn@ssb.no

Måleenhet
Opphaldsdagar:
opphold
Referansetid
Opphaldsdagar:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For 2011 er tallene for Region Aust, Sør og Nord rettet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken