Næringer på Svalbard

Til toppen
07382: Svalbard. Investeringer og kjøp av varer og tjenester, etter næring (SN2007) og leverandør (1 000 kr) 2008 - 2019
Sist endret
31.08.2020
Kontakt
Mikael Sandberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 499
msa@ssb.no

Hege Raaberg Bekkevold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 416
hcj@ssb.no

Måleenhet
Investeringer:
1 000 kr
Kjøp av varer og tjenester:
1 000 kr
Referansetid
Investeringer:
31.12
Kjøp av varer og tjenester:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
leverandør
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 17 Valgte 0

Valgfri variabel
leverandør

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken