Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

07378: StatRes. Barnevern. Avtalte årsverk eksklusive lange fråvær i Bufetat med unntak av familievern, etter kjønn, alder og region (avslutta serie) 2008 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2013
Kontakt
John Åge Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 410 82 995
ohn@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Endret 29. juni 2010
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken