Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

07365: StatRes. Barnevern. Kostnader per eining, etter statlege barnevernsregionar (avslutta serie) 2004 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.01.2011
Kontakt
Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
tak@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter per opphaldsdag i statlege barnevernstiltak (kr):
kr
Driftsutgifter per opphaldsdag i fosterheimar (kr):
kr
Driftsutgifter per opphaldsdag i barnevernsinstitusjonar (kr):
kr
Driftsutgifter per opphaldsdag i hjelpetiltak i heimen (kr):
kr
Driftsutgifter per opphaldsdag ved kjøp av private fosterheimar (kr):
kr
Driftsutgifter per opphaldsdag i statlege fosterheimar (kr):
kr
Driftsutgifter per opphaldsdag ved kjøp av private barnevernsinstitusjonar (kr):
kr
Driftsutgifter per opphaldsdag i statlege barnevernsinstitusjonar (kr):
kr
Referansetid
Driftsutgifter per opphaldsdag i statlege barnevernstiltak (kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter per opphaldsdag i fosterheimar (kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter per opphaldsdag i barnevernsinstitusjonar (kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter per opphaldsdag i hjelpetiltak i heimen (kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter per opphaldsdag ved kjøp av private fosterheimar (kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter per opphaldsdag i statlege fosterheimar (kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter per opphaldsdag ved kjøp av private barnevernsinstitusjonar (kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter per opphaldsdag i statlege barnevernsinstitusjonar (kr):
01.01-31.12
Pristype
Driftsutgifter per opphaldsdag i statlege barnevernstiltak (kr):
Løpende priser
Driftsutgifter per opphaldsdag i fosterheimar (kr):
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken