Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen

07343: Antall valgdager og antall stemmekretser i kommunene (K) (avslutta serie) 2009 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken