07336: Eksport, etter produkt 1970 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

produkt

Totalt 47 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 48 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.08.2018
Kontakt
Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4237
hsj@ssb.no

Achraf Bougroug, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4509
acb@ssb.no

Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4834
pet@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2005-priser (mill. kr):
mill. kr
Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Faste 2005-priser (mill. kr):
31.12.
Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Prisendring, årlig (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.
Tall fra og med 2017 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken