Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07334: Databehandlingsvirksomhet. Omsetning, etter type tjeneste. Foretak (mill.kr) (avslutta serie) 2006 - 2007
Sist endret
14.07.2009
Kontakt
Wiktor Olaisen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5546
wol@ssb.no

Berit Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
bje@ssb.no

Måleenhet
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
tjenestetype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

tjenestetype

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken