Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

07310: Bruttoinntekt frå tilleggsnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark (F) (avslutta serie) 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2009
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Eigedomar med omsetjing i tilleggsnæringar:
eigedomar
Eigedomar med tilleggsnæringar i prosent av skogeigedomar i alt:
prosent
Bruttoinntekt i alt (1 000 kr):
1000 kr
Sal av jakt- og fiskerettar (1 000 kr):
1000 kr
Tilrettelegging for jakt og fiske (1 000 kr):
1000 kr
Hytteutleige (1 000 kr):
1000 kr
Bortfeste av tomter (1 000 kr):
1000 kr
Vidare tilverking av skogvirke for sal (1 000 kr):
1000 kr
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (1 000 kr):
1000 kr
Andre tilleggsnæringar (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Eigedomar med omsetjing i tilleggsnæringar:
1.1-31.12
Eigedomar med tilleggsnæringar i prosent av skogeigedomar i alt:
1.1-31.12
Bruttoinntekt i alt (1 000 kr):
1.1-31.12
Sal av jakt- og fiskerettar (1 000 kr):
1.1-31.12
Tilrettelegging for jakt og fiske (1 000 kr):
1.1-31.12
Hytteutleige (1 000 kr):
1.1-31.12
Bortfeste av tomter (1 000 kr):
1.1-31.12
Vidare tilverking av skogvirke for sal (1 000 kr):
1.1-31.12
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (1 000 kr):
1.1-31.12
Andre tilleggsnæringar (1 000 kr):
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken