Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07310: Bruttoinntekt frå tilleggsnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark (F) (avslutta serie) 2007

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
23.06.2009 10:00
Eigedomar med omsetjing i tilleggsnæringar:
eigedomar
Eigedomar med tilleggsnæringar i prosent av skogeigedomar i alt:
prosent
Bruttoinntekt i alt (1 000 kr):
1000 kr
Sal av jakt- og fiskerettar (1 000 kr):
1000 kr
Tilrettelegging for jakt og fiske (1 000 kr):
1000 kr
Hytteutleige (1 000 kr):
1000 kr
Bortfeste av tomter (1 000 kr):
1000 kr
Vidare tilverking av skogvirke for sal (1 000 kr):
1000 kr
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (1 000 kr):
1000 kr
Andre tilleggsnæringar (1 000 kr):
1000 kr
Eigedomar med omsetjing i tilleggsnæringar:
1.1-31.12
Eigedomar med tilleggsnæringar i prosent av skogeigedomar i alt:
1.1-31.12
Bruttoinntekt i alt (1 000 kr):
1.1-31.12
Sal av jakt- og fiskerettar (1 000 kr):
1.1-31.12
Tilrettelegging for jakt og fiske (1 000 kr):
1.1-31.12
Hytteutleige (1 000 kr):
1.1-31.12
Bortfeste av tomter (1 000 kr):
1.1-31.12
Vidare tilverking av skogvirke for sal (1 000 kr):
1.1-31.12
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (1 000 kr):
1.1-31.12
Andre tilleggsnæringar (1 000 kr):
1.1-31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eigedomar med omsetjing i tilleggsnæringar , Eigedomar med tilleggsnæringar i prosent av skogeigedomar i alt , Bruttoinntekt i alt (1 000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) , 04 Hedmark (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.