Transport med varebiler

Til toppen
07296: Transportytelser etter type vare 2008 - 2018
Sist endret
24.05.2019
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Kjøretøykilometer, i alt (mill. km):
mill. km
Kjøretøykilometer med last (mill. km):
mill. km
Transportmengde (mill. tonn):
mill. tonn
Godstransportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Turer med last (mill. turer):
mill. turer
Antall leveranser (mill. leveranser):
mill. leveranser
Referansetid
Kjøretøykilometer, i alt (mill. km):
31.12.
Kjøretøykilometer med last (mill. km):
31.12.
Transportmengde (mill. tonn):
31.12.
Godstransportarbeid (mill. tonnkm):
31.12.
Turer med last (mill. turer):
31.12.
Antall leveranser (mill. leveranser):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
vareslag
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

enkeltår
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

vareslag

Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall ble rettet 13.03. 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken