Transport med varebiler

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07296: Transportytelser etter type vare 2008 - 2018

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
24.05.2019 08:00
Kjøretøykilometer, i alt (mill. km):
mill. km
Kjøretøykilometer med last (mill. km):
mill. km
Transportmengde (mill. tonn):
mill. tonn
Godstransportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Turer med last (mill. turer):
mill. turer
Antall leveranser (mill. leveranser):
mill. leveranser
Kjøretøykilometer, i alt (mill. km):
31.12.
Kjøretøykilometer med last (mill. km):
31.12.
Transportmengde (mill. tonn):
31.12.
Godstransportarbeid (mill. tonnkm):
31.12.
Turer med last (mill. turer):
31.12.
Antall leveranser (mill. leveranser):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vareslag i alt , Næringsmidler , Post og pakker ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000