Transport med varebiler

Til toppen

07283: Transportytelser for ulike bilgrupper 2008 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
kjøretøytype
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kjøretøytype


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall ble rettet 13.03. 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken