Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

07281: Nye selvstendig næringsdrivende ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn. Årstall (avslutta serie) 2006 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000