Investeringsindeks for detaljhandel

07266: Detaljhandel, investeringsstatistikk. Verdiindeks (2005=100) 2005K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

type driftsmiddel

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 61 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.05.2020
Kontakt
Bjørn Harald Jørgensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
bhj@ssb.no

Trude Melby Bothner, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 425
tmb@ssb.no

Måleenhet
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks:
indeks
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, sesongjustert:
indeks
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, trend:
indeks
Referansetid
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks:
Slutten av kvartalet
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, trend:
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks:
2005
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, sesongjustert:
2005
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, trend:
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken