Investeringsindeks for detaljhandel

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07266: Detaljhandel, investeringsstatistikk. Verdiindeks (2021=100) 2005K1 - 2024K1

Marius Bergh, Statistisk sentralbyrå
+47 959 67 410
Leonard Biermann, Statistisk sentralbyrå
+47 488 60 210
07.05.2024 08:00
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks:
indeks
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, sesongjustert:
indeks
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, trend:
indeks
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks:
Slutten av kvartalet
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, trend:
Slutten av kvartalet
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks:
2021
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, sesongjustert:
2021
Investeringer i detaljhandel. Verdiindeks, trend:
2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 77

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000