Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07264: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og familiefase (prosent) (avslutta serie) 2002 - 2012

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
19.09.2013 10:00
Helsetjenester:
prosent eller antall
Helsetjenester:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tannlege. Konsultert siste 12 mnd. , Fysioterapeut. Konsultert siste 12 mnd. , Fysioterapeut. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner per 100 brukere av tjenesten siste 12 mnd. ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

type helsetjeneste

Alternativ behandler. Konsultert siste 12 mnd.

Registreringspraksis for konsultasjoner med alternativ behandler er endret fra 2005 til 2008.